Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.mbfashion.gr ανήκει στην εταιρία  με την επωνυμία  Κωνσταντίνος Φαρσάρης & Υιοί Ο.Ε που εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής. Η χρήση της ιστοσελίδας και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται και ρυθμίζονται από τους παρακάτω όρους.  

Πριν από την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας, σας καλούμε να διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr και του περιεχόμενου της. Η χρήση και πλοήγηση  της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει κατανοήσει μετά από μελέτη και έχει αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο χρήστης/ επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της www.mbfashion.gr, να τροποποιεί να προσθέτει, ή να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ’ αυτή χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση, καθώς επίσης και να διακόπτει τη λειτουργία της απροειδοποίητα. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

Κάθε πληροφορία, εικόνα, κείμενο και λογισμικό, που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα της Επιχείρησης με την επωνυμία Κωνσταντίνος Φαρσάρης & Υιοί Ο.Ε, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 2121/1993 «προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναπαραγωγής, χρήσης διανομής ή τροποποίησης τους για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.

 Οι «Διαχειριστές» της επιχείρησης διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο καθώς και των αντίγραφων που δημιουργούνται. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr διατίθεται στους  στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας μόνο για προσωπική τους χρήση. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελείται από φωτογραφίες κείμενα, video (με ήχο ή χωρίς) κλπ, που βρίσκονται ανηρτημένα στην ιστοσελίδα www.mbfashion.gr και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία και κατασκευές των δημιουργών του ιστότοπου.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι «Διαχειριστές» της επιχείρησης και της ιστοσελίδας διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο καθώς και των αντιγράφων που δημιουργούνται. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr διατίθεται στους χρήστες/επισκέπτες της αυστηρά και αποκλειστικά μόνο για προσωπική τους χρήση. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελείται από φωτογραφίες, κείμενα, video, animation κλπ, που βρίσκονται ανηρτημένα στην ιστοσελίδα και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία και κατασκευές των δημιουργών του ιστότοπου ή τρίτων προσώπων που έχουν παραχωρήσει τα πνευματικά τους δικαιώματα με όρους που αφορούν την επιχείρηση.

Aπαγορεύεται ρητά και αυστηρά και με οιανδήποτε τεχνική μέθοδο (π.χ wma, mp3, mpeg) που υπάρχει σήμερα ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον η αποθήκευση αρχείου είτε ήχου είτε εικόνας καθώς επίσης και η αποθήκευση  (download) όλου του υλικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα (στατικών εικόνων, φωτογραφιών, λογότυπα, κινούμενες εικόνες, ήχοι, λάμψεις, σημάτος κλπ), πλην των περιπτώσεων που έχει δοθεί ρητή άδεια από τους διαχειριστές της επιχείρησης.

 

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (NEWSLETTER)- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINS)

Εφόσον ο χρήστης/ επισκέπτης της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr επιθυμεί, δύναται να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας με προσωπική του ευθύνη και επιλογή τα στοιχεία της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, το όνομα και το επώνυμό του στο αντίστοιχο πεδίο. Στην περίπτωση που ο ίδιος ο χρήσης δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα, του παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία για παύση της αποστολής μέσα από σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών/ επισκεπτών της σελίδας είναι δυνατό να παρασχεθεί στο παρόν ή στο μέλλον η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων μέσα από συνδέσμους (lins). Η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών της ιστοσελίδας ενώ η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τους όρους χρήσης και λειτουργίας αυτών.

 

  1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Η ιστοσελίδα www.mbfashion.gr μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/ επισκέπτη  αναφορικά με τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα www.mbfashion.gr για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο εκάστοτε χρήστης / επισκέπτης δύναται να επιλέξει την αποδοχή ή μη της χρήσης των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης/ επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies γνωστοποιείται ότι δε θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ -ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που φαίνονται στο ιστότοπο να εμφανίζονται με σαφήνεια, πληρότητα και ακρίβεια, ωστόσο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr παρέχεται όπως προβάλλεται και δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα, αρτιότητα και ακρίβεια του περιεχομένου του για οποιαδήποτε σκοπό, χρήση ή εφαρμογή. Ο χρήστης/ επισκέπτης προβαίνει με δική του αποκλειστική πρωτοβουλία και με πλήρη γνώση των παρεχόμενων όρων στις υπηρεσίες, επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, αποκλειομένης κάθε ευθύνης (ακόμα και της αμέλειας) των διαχειριστών από οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) υποστεί.

Επίσης, η επιχείρηση με την επωνυμία Κωνσταντίνος Φαρσάρης & Υιοί Ο.Ε και ιστότοπο www.mbfashion.gr δεν μπορεί παρέχει καμία εγγύηση ότι  οι σελίδες, οι επιλογές καθώς και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και διακοπή. Επίσης, δια των παρουσών ορών ενημερώνεται ο χρήστης ότι οι διαχειριστές δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπες και χωρίς σφάλματα, απαλλαγμένες από τυχόν ιούς, είτε πρόκειται για την ίδια την ιστοσελίδα είτε για άλλο server μέσω του οποίου τυχόν μεταδίδεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση εμφάνισης διαφήμισης τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου στον διαδικτυακό τόπο της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr ρητά γνωστοποιείται στους χρήστες/ επισκέπτες ότι οι διαχειριστές δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο της διαφήμισης που εκτίθεται στον διαδικτυακό τόπο και θα εμφανιστεί με οποιαδήποτε μορφή (ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά:  pop-up window, banner, pop-down window), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την ακρίβεια και ορθότητα του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών).

Σε καμία περίπτωση οι διαχειριστές της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr δεν φέρουν ευθύνη για απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ή για τυχόν θετική ή αποθετική ζημιά που συνίσταται σε διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση και θα προκληθεί από τρίτους ή χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.mbfashion.gr για αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία (π.χ. διάδοση ιών, απώλεια δεδομένων) ή μη καθώς και από τη χρήση του δικτυακού τόπου ούτε όμως και ζημιά που θα προκληθεί από την τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και από τις πιθανές μη επιτρεπόμενες χρήσης τρίτων στα προϊόντα και τις πληροφορίες που διατίθεται μέσω αυτού (ενδεικτικά: αποκρυπτογράφηση δεδομένων, υποκλοπές κ.α).

Ο εκάστοτε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας (προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν την είσοδο και φόρτωση της ιστοσελίδας.  Σε περίπτωση βλάβης, διόρθωσης ή επισκευής το κόστος για την επαναφορά στην πρότερα κατάσταση, το αναλαμβάνει ο χρήστης/επισκέπτης και όχι η επιχείρηση.

 

  1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε είδους διευκρινίσεις, παροχή πληροφοριών, υποβολή αιτημάτων καθώς και για επικοινωνία με τους «Διαχειριστές» της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στο αντίστοιχο πεδίο της  πλατφόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

 

    7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση τους διέπονται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Δε θα λαμβάνεται υπόψη καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας συμφωνίας μεταξύ “Διαχειριστή” και χρήστη ούτε θα ενσωματώνεται σε αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή τη συμφωνία. Παύει αυτοδικαίως να ισχύει στην παρούσα, οποιαδήποτε διάταξη των όρων εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με νομικό πλαίσιο ή έχει καταστεί εκτός ισχύος, χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και τη χρήση της ιστοσελίδας www.mbfashion.gr από τον επισκέπτη/ χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Πειραιά.

 

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, προβλήματα που σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε το συντομότερο.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης από μέρους των επισκεπτών αποτελεί τεκμήριο ότι έχουν γίνει κατανοητοί με πληρότητα και επάρκεια όλα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι παρέχεται πλήρης συμφωνία με τους όρους αυτούς.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Επιχείρηση, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Επιχείρησης) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό: την εν γένει ενημέρωση του χρήστη, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας, την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή newsletter, προσφορών, αναγγελία νέων υπηρεσιών κ.λπ.), την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και εν γένει κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.